Kommunikációs és előadástechnika képzéssorozat Kádár Magorral

Kommunikációs képzés sorozat nyitotta a Gazdasági Tanácsadók Klubjának második félévét, dr. Kádár Magorral, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem docensével.

A 2021. február 24-én tartott tréning során a tagok a nonverbális kommunikációt tanulmányozták Kádár Magor vezetésével, először elméleti síkon, majd fényképek elemzése által a gyakorlatban is megfigyelték azokat.

A feladat során kiderült, hogy a nonverbális kommunikáció gyakran jóval többet közvetít, mint a szavak önmagukban. A cél természetesen az, hogy a megbeszélteket gyakorlatba ültetve a diákok magabiztosabban adjanak elő közönség előtt és hatékonyan közvetítsék nekik üzenetüket.

2021. március 10-én került sor az előadástechnika képzéssorozat második részére.

A képzés fő témája az előadástechnika és térhasználat az online térben, mely keretein belül példaként kielemzésre került az első féléves “The Evolution of the Retail industry” című iparágbemutató. Minden diák prezentálása többlépcsős kielemzésen ment keresztül. Először közösen visszanéztek egy-egy részletet minden résztvevő bemutatójából. Ezt követően mindenki kritikát és pozitív gondolatokat fogalmazott meg saját előadásáról. Majd ezt követte a részvevők észrevételeinek megbeszélése. Végül javaslatokat hangzottak el a hibák kijavítása és egy biztos fejlődés érdekében.

A képzés végén a diákok, egy listát készítettek azokról a fontos tényezőkről és technikákról, amelyek elengedhetetlenek egy kiváló online prezentáció során.

2021. március 24-én sor került a GTK diákok kommunikációs képzéssorozatának következő részére. A foglalkozást szokásosan dr. Kádár Magor tartotta. Ezen alkalommal a diákok célja az volt, hogy csoportokba dolgozva összeírják a tökéletes bemutató elemeit öt szempontot figyelembe véve. Ezt követően közösen átbeszélte őket a csoport, majd kiegészítve azokat kezdetét vette a foglalkozás második része. A diákok ismét csoportba oszlottak, az előzőtől eltérően, és megalkották a GTK jövő nemzedékének a Gólya Kódexet, amely segítségével könnyebben eligazodhatnak a prezentálás világában.

2021. április 14-én folytatódott az előadástechnika képzéssorozat.Ezzel az alakalommal a GTK diákjai összefoglalták az eddigi előadások során megtanult praktikákat. Röviden érintették a verbális kommunikáció, nonverbális kommunikáció legfontosabb összetevőit, valamint a szemléltető eszközök megfelelő használatára is kitértek.

Rövid animációs videók elemzésére is sor került, ahol megvizsgálták, hogy miben rejlik az animációs videók erőssége, valamint kiemelték a leggyakrabban elkövetett hibákat. Az előadás végén sikerült leszűrni a legfontosabb tanulságot: a megszerzett elméleti tudást csakis a folyamatos gyakorlással lehet elsajátítani.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az előadónak, hogy megtartotta ezeket a színvonalas képzéseket. Továbbá köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatását, hiszen a támogatásuk nélkül nem valósulhatott volna meg a programsorozat.