Céljaink

celok

A GTK küldetése, hogy hozzájáruljon a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatók egyetemi oktatáson kívüli szakmai fejlődéséhez azáltal, hogy a tagok valós vagy a gyakorlathoz közel álló szituációkban tanulják meg alkalmazni az egyetem padjaiban elsajátítottakat.

További célunk, hogy 5 év múlva a végzett alumnik 60 százaléka legalább középvezetői szinten legyen, saját vállalkozással rendelkezzen, vagy nemzetközi tanácsadó cégnél dolgozzon két év munkatapasztalat után.

Szervezeti részcélok

      Vezetőképzős tartalmi fókusz

 • Kidolgozott gyakorlati vezetőképző-program kialakítása.
 • Félévente legalább három esettanulmány-oldó képzés.
 • Kiegészítő jellegű képzés olyan ismeretek átadására, amelyek elsajátítására az egyetem keretében nem adódik elegendő lehetőség. Prioritást élvező területek: kommunikáció, piackutatás, stratégiai menedzsment, controlling, legújabb online megoldások, legújabb szervezetépítési megoldások, szociális vállalkozások, társadalmi felelősségvállalás, vállalati pénzügyek, startupok, innováció, cloud-financing, sharing economy.
 • Kizárólag gyakorlati ismeretekre fókuszálunk, prioritásnak tekintjük a gyakorló vállalati szakemberek szakmai inputjait. Félévente legalább két híres gyakorló szakembertől kérünk információkat vagy feedback-et.
 • A képzéseknek legfentebb 30 százaléka lehet olyan, amilyenre nincs romániai példa vagy romániai konkrétum.

      Nemzetköziesedés

 • Évente legalább egy Magyarországon kívüli, nemzetközi esettanulmány-versenyen való részvétel.
 • Évente legalább egy Közép-Európán kívüli, nemzetközi szintű előadó.
 • Évente legalább két diák hozzásegítése Magyarországon kívüli, nemzetközi tapasztalathoz.
 • Szakmai kapcsolat kiépítése külföldi (nyugat-európai) tanácsadó klubokkal vagy hasonló szervezetekkel.

      A GTK horizontális és vertikális bővítése mindaddig, amíg ez nem megy a fókuszáltság és a minőség rovására

 • Horizontális bővítés:
  – A GTK Középiskolás Program keretében nyitás más tudományterületek felé. A végzettek GTK középiskolás alumni státuszba kerülnek. Részvételük az összes programon nyitott, kivéve az iparágelemzést és az esettanulmány-oldást.
  – Felvételi kritériumok standardizálása a bennmaradási követelmények szigorításával párhuzamosan.
 • Vertikális bővítés:
  – Alumni-hálózat erősítése és a céges kapcsolatok bővítése.
  – Erdély-szintű középiskolás program elérése.
  – Évente legalább egy új céget bekapcsolni a shadowing programokba, legalább két új céget hozni a támogatók közé, és legalább eggyel valamilyen másfajta szakmai kapcsolatot elindítani.

A GTK jellege és az egyetemi tevékenységekhez való kapcsolódása

 • A GTK a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos hallgatóinak gazdasági tanácsadásban specializálódó, öntevékeny munkacsoportja.
 • A GTK szervesen nem kapcsolódik az egyetemi oktatás programjához, egyetemi oktatók, vállalatvezetők és gyakorló szakemberek egyaránt részt vesznek a munkában.
 • A GTK kimondottan egy olyan lehetőség-többlet, amely a tagok számára az egyetemi oktatáson kívüli, egyéni szakmai fejlődéshez kíván hozzájárulni.
 • A GTK elsődleges prioritásként kezeli ahhoz a realitáshoz való alkalmazkodást, miszerint közgazdász egyetemi végzetteink nagy része nem elméleti, hanem csapatban dolgozó gyakorló szakemberré válik.
 • A GTK az egyetem hírnevét elsődlegesen végzőseink jövőbeli karrierjével, a szakkollégium vállalati kapcsolataival, valamint a hazai és a nemzetközi egyetemista versenyeken való képviselettel és az ezeken elért eredményekkel kívánja öregbíteni.

A GTK jogi háttérszervezetei és vállalati kapcsolatainak természete

 • A GTK működési kereteit az Antal Zsolt Alapítvány biztosítja.
 • A GTK a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézetben szakkollégiumi státussal rendelkezik.
 • A GTK programjaiban aktívan részt vesznek olyan vállalati szakemberek, akik személyes tapasztalatukat és tudásukat osztják meg a tagokkal, valamint menedzsment shadowing programokat biztosítanak számukra.