S-a încheiat Programul pentru liceeni 2014

În data de 20 decembrie 2014, GTK – Business Consulting Club a organizat pentru a doua oară programul de dezvoltare profesională pentru liceeni. Obiectivul principal al programului este de a oferi cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul planificării unei afaceri, care să completeze cunoştinţele teoretice dobândite de-a lungul anilor de liceu în cadrul disciplinelor de ştiinţe economice şi celor de antreprenoriat.

Pe parcursul semestrului studenţii au participat la patru cursuri, însuşind astfel cunoştinţele de bază legate de redactarea unui plan de afaceri şi elaborând până la final un plan propriu în care  prezintă  ideile proprii de afaceri. La finalul programului echipele participante au avut şansa să prezinte planul lor de afaceri în faţa un juriu format din experţi din sfera econmică şi cea academică.

Prima tematică a programului a  inclus antreprenoriatul, întreprinderea, ideea de afaceri, respectiv metodele de analiză a pieţei, planul operațional și HR. Cursul a fost ţinut de Tamás Vincze, membru alumni GTK – Business Consulting Club, director comercial al companiei East Grain Srl, și drd. Béla Rácz, membru alumni GTK.

Al doilea curs a avut ca tematică marketingul, și a fost ținut de către Krisztina Ábrahám. Elevii au învățat despre bazele marketingului, despre analiza pieței și a consumatorului.

În data de 29 noiembrie 2014 a avut loc al treilea curs din Programul pentru liceeni, cu tematica  finanțelor, ținut de către Béla Rácz, coordonator și membru alumni GTK – Business Consulting Club. De la începutul cursului studenții au primit sarcini în echipe, au trebuit să construiască organigrama firmei, și să formuleze fișa postului. Pe parcursul evenimentului organizat participanții și-au aprofundat cunoștințele acumulate până în prezent.

În data de 6 decembrie 2014 a avut loc al patrulea curs din Programul pentru liceeni, cu tematica tehnici de prezentare, ținut de către Edina Fugel, coordonatorul GTK – Business Consulting Club. Cei prezenți au învățat despre greșelile fundamentale și elementele esențiale ale unei prezentări, și s-au informat despre tehnicile de a capta atenția publicului. Totodată au avut șansa de a analiza o prezentare, după care au pregătit schița prezentării lor. Studenții au declarat că cele învățate vor fi utile nu numai în realizarea prezentării planului de afaceri, dar și  cu alte ocazii.

Finala programului a avut loc în data de 19 decembrie. Cei 25 de elevi au format 7 echipe, și și-au prezentat ideile de afaceri în fața juriului.